Kontrollpaneler

Kontrollpaneler

Kontrollpaneler finns i olika utförande.

 

Den nya panelen 4668, 4669 är en utveckling av de äldre boxarna med bättre vipp-brytare och med ett modulärt system för att fästa ihop panelerna. Panelerna finns i olika varianter både för magnet och elventiler upp till 7 sektioner och för hydraulikstyrning 

 

Den äldre panelen 4661, 4663, 4664 som enbart går att koppla till 2 poliga ventiler (skiftande + - ) där i det enklaste utförandet är kablaget, som är fyra meter, fast monterat i boxen som finns med vippkontakter för huvudavstängning, tryckreglering och 2 eller 3 vippkontakter för sektionsavstängningarna. De övriga kontrollpanelerna levereras som standard med 3, 5 eller 10 m kablage. Kablaget kan enkelt demonteras från boxen med vattentäta kopplingsdon. Boxarna finns med eller utan manometer. Manometrarna är med isometrisk skala som innebär att större delen av skalan ligger inom sprutans tryckområde. Boxarna finns med 2, 3, 5 eller 7 vippkontakter för sektionsavstängningarna, en för huvudavstängningen och en för tryckregleringen.

Produkter
12 36 72